036 Metali d.o.o

Boška Toškovića 64 Kraljevo

Tel/fax:: +381 36 822 966 Konarevo

Tel/fax:: +381 34 355 825 Kragujevac

Početna

O nama

Delatnosti

Poslovnice

Kontakt

© 2014 wds dizajn Kragujevac. Sva prava zadržana.

Početna O nama Delatnosti Poslovnice Kontakt

PRIMARNE DELATNOSTI 036 METALI d.o.o.:


1 Organizovani otkup sekundarnih sirovina od fizičkih i pravnih lica na teritoriji cele republike


2 Prevoz  sirovina sopstvenim vozilima sa teritorije Srbije


3 Sortiranje sekundarnih sirovina po vrsti i kvalitetu


4 Priprema materijala po zahtevu kupaca (sečenje na meru,presovanje i pakovanje za transport)


5 prodaja spremljennih sirovina  na domaćem i stranom tržištu036 METALI D.O.O. će se upravljati zakonom o zaštiti životne sredine i osigurati zaštitom životne sredine odnosno osigurati da svi zaposleni u potpunosti primenjuju Politiku kvaliteta i zaštite životne sredine i doprinose ostvarivanju postavljenih ciljeva preduzeća; Uvek držati korak sa novim tehnologijama i obezbediti adekvatnu obuku celokupnog osoblja u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.


KLASIFIKACIJA OTPADA

Šta je otpad?

Otpad je svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci.

Vrste otpada:

- Komercijalni otpad iz domacinstava

- Komercijalni otpad koji nastaje u privrednim subjektima i dr.org.l koje se bave trgovinom i uslugama

- Industrijski otpad - iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija

U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može biti:

- Opasan po svom poreklu (sastavu ili koncentraciji opasnih materija i moze prouzrokovati opasnost po životnu sredinu)

- Eksplozivan, zapaljiv (u vazduh oslobađa zapaljive gasove ili otrovne supstance)

- Inertan (nije podložan bilo kojim fizičkim, hemijskim ili bioloskim promenama)

- Neopasan (zbog svoje količine, koncentracije ili fizicke, hemijske i biološke prirode ne ugrožava zdravlje ljudi i zivotnu sredinu)